22.12.2008 Programmawet - Werk - Vaderschapsverlof (art. 133-135)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233508
essentie
Art. 30, par. 2, van de wet 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten kent aan de werknemer een recht op 10 dagen afwezigheid van het werk toe naar aanleiding van de geboorte van een kind dat van hem afstamt. Deze dagen afwezigheid moeten momenteel ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren