22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Financiën - Registratie als aannemer - Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - Wijziging van de programmawet van 27.04.2007 (art. 183-186)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233570
essentie
Omwille van technische problemen is er geen publicatie van de beslissingen tot registratie van de aannemers en de beslissingen tot schrapping mogelijk via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daarom wordt terug het oude systeem van bekendmak ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren