22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Sociale Zaken - Rijksdienst voor sociale zekerheid - Wijziging van de wet 27.12.2007 wijz. art. 30bis van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 221-223)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233625
essentie
Omwille van technische problemen is er geen publicatie van de beslissingen tot registratie als aannemer en de beslissingen tot schrapping mogelijk via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daarom wordt terug het oude systeem van bekendmaking ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren