22.12.2008 Programmawet - Zelfstandigen, KMO's en voedselveiligheid - Verhoging van het minimumpensioen van de zelfstandigen (art. 203)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233650
essentie
Dit hoofdstuk heeft tot doel om op 01.05.2009 de bedragen van het minimumpensioen van de zelfstandigen met 20 EUR per maand te verhogen. Deze maatregel betekent een nieuwe stap in de inhaalbeweging van de bedragen van het minimumpensioen van de zelfstandi ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren