28.11.2008 KB wijz. KB 04.05.2007 betr. het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, het KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het KB 23.03.1998 betr. het rijbewijs

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
SCHOUPPE Etienne - Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
233658
essentie
Dit besluit bepaalt de geldigheidsduur voor de theoretische en praktische examens georganiseerd voor de bestuurders van personenvervoer. Het voorziet eveneens het opleggen van retributies en de betalingsmodaliteiten ervan. Het brengt ook de Wegcode in ove ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren