22.12.2008 Programmawet - Zelfstandigen, KMO's en voedselveiligheid - Wijziging van het KB 24.06.1997 betr. de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren, vastgesteld voor de sector pluimvee (art. 243-246)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233678
essentie
Het niveau van de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van dieren voor de sector pluimvee wordt verminderd naar het niveau van 150 % en de bijdrageklassen voor de leg- en vleeskippen worden verfijnd om tot een evenwichtige ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren