22.12.2008 Programmawet - Diverse bepalingen - Binnenlandse Zaken - Wijzigingen van de wet 15.04.1994 betr. de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betr. het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en van de wet 15.05.2007 tot wijziging van de wet 15.04.1994 betr. de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betr. het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (art. 270-276)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233701
essentie
Dit hoofdstuk bepaalt de bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren