24.02.1921 Wet betr. het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antisepticaa

ondertekenaar
CARTON de WIART Henri - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
233778
essentie
Deze wet machtigd de regering om de invoer, uitvoer, vervaardiging, het vervoer, het bezit , de verkoop en het te koop stellen, het afleveren of aanschaffen van de gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en antiseptica te regel ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren