22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Sociale Zaken - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Frauduleuze aansluiting (art. 229-230)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233780
essentie
De wet voorziet dat zelfs in de gevallen waarin een inschrijving of aansluiting bij de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in een verkeerde hoedanigheid kan worden geregulariseerd, de waarde van de verleende prestaties dient te worden ter ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren