27.11.2008 Ordonnantie betr. de ondersteuning van de 'missions locales pour l'emploi' en de 'lokale werkwinkels'

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
233801
essentie
Deze ordonnantie verduidelijkt de rol van de Lokale Werkwinkels in het geheel van de tewerkstellingsactoren en harmoniseert hun statuten en opdrachten. Ter herinnering betreffen die organismen vzw's die in hun werking of deelwerking tot doel hebben de ins ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren