04.12.2008 BVCGG tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
SMET Pascal - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt,
inforumnummer
233820
essentie
Dit besluit bepaalt de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die de secretarissen en de ontvangers van de OCMW's moeten naleven en verbiedt de cumulatie met andere functies en legt de weddenschalen vast die van toepassing op hen zijn. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren