07.12.2008 KB wijz. KB 19.11.1998 betr. de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
VERVOTTE Inge - Min. van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
233869
essentie
Dit besluit voegt een dienstvrijstelling toe voor de contractuele en statutaire ambtenaren die ziek worden in de loop van de dag en van hun dienstchef de toelating krijgen het werk te verlaten, om zich naar huis te begeven of medische zorgen te ontvangen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren