12.12.2008 KB wijz. KB 29.01.2007 tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
233949
essentie
Dit besluit wijzgt de territoriale bevoegdheid van sommige strafuitvoeringsrechtbanken.
Ter herinnering: de korpschefs worden bij de benoeming van de rechters die in die rechtbanken zitting hebben, voor advies gevraagd. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren