15.12.2008 KB wijz. KB 10.08.1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'mobiele urgentiegroep' (MUG) moet voldoen om te worden erkend

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
234006
essentie
Dit besluit verlengt tot 31.12.2012 de overgangsmaatregelen volgens dewelke de medische permanentie ook kan worden waargenomen door een geneesheer-specialist of door een kandidaat-geneesheer-specialist in opleiding in één van de disciplines bedoeld in a ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren