17.12.2008 Wet inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
234096
essentie
Deze wet legt de verplichting op aan de kredietinstellingen, de verzekeringsondernemingen, en de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt om binnen hun bestuursorgaan een auditcomité op te rich ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren