24.12.2008 KB houdende de toekenning van een eenmalige specifieke bijkomende federale toelage aan de politiezones

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
234163
essentie
Aan de 196 politiezones wordt een eenmalig specifiek bijkomend bedrag van 5125598,02 EUR toegekend. Dit bedrag wordt over de politiezones verdeeld zoals bepaald in de bijlage bij dit besluit. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren