24.12.2008 KB wijz. het KB 08.10.1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Min. van Migratie- en asielbeleid,
inforumnummer
234167
essentie
De Belgische Regering heeft beslist om de eerste overgangsperiode voor onderdanen van Bulgarije en Roemenië inzake het vrije verkeer van werknemers te verlengen tot 31.12.2011. Art. 69decies van het KB 08.10.1981 betreffende de toegang tot het grondgebie ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren