29.04.1981 KB tot uitvoering van de art. 10 en 25 van het KB nr. 50 van 24.10.1967 betr. het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ondertekenaar
MAINIL Pierre - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
23496
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren