12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij - Wijzigingen aan Titel IV van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid (art. 96-98)

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
235104
essentie
In geval van vrijstelling van milieueffectrapportage van een welbepaald project, en er een andere vorm van beoordeling geschikt is, moeten de gegevens die verzameld werden door deze andere beoordelingsvormen, voortaan verplicht ter beschikking gesteld wor ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren