21.11.2008 Wet tot omzetting van de Richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EG wijz. wetten 20.02.1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26.06.1963 tot instelling van een Orde van Architecten

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
235331
essentie
Deze wet zet, wat het beroep van architect betreft, twee Europese richtlijnen in Belgisch recht om. De wet bepaalt de erkenningsvoorwaarden van de titels voor de onderdanen van derde landen en voor de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Meer bepaald wo ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren