06.05.2009 Wet houdende diverse bepalingen - Pensioenen - Wijziging van de wet 22.03.2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen - Uitbreiding van de persoonlijke werkingssfeer van de wet 22.03.2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen - Afschaffing van de toelage betaald door de Rijksdienst voor Pensionen aan de eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur en Kennisgeving van de beslissingen bij gewone brief (art. 110-115)

ondertekenaar
VAN ROMPUY Herman - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
235555
essentie

Dit hoofdstuk breidt het persoonlijk toepassingsgebied van de wetgeving inzake de inkomensgarantie voor ouderen uit door een nieuwe categorie van gerechtigden in te voegen, de onderdanen van de Staten die partij zijn bij het Europees Sociaal Handvest, ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren