*14.07.1993 BVR houdende aanwijzing van de vice-gouverneur van Brabant voor het uitoefenen (...) van de bevoegdheden die door het dec. van 28.04.1993 (...) het administratief toezicht op de gemeenten, aan de provinciegouverneur zijn opgedragen

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden,
inforumnummer
23586
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren