13.02.2009 KB wijz. art. 79bis, par. 3, van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
235923
essentie
De thuishulp met huishoudelijk karakter bij particulieren wordt opnieuw beschouwd als een PWA-activiteit. Deze activiteit kan alleen uitgeoefend worden door PWA-werknemers die deze activiteit reeds in de loop van de laatste 18 maanden uitoefenden en allee ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren