09.02.2009 KB wijz. KB 17.07.2006 tot uitvoering van art. 4, par. 2, van de wet 27.02.1987 betr. de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ondertekenaar
FERNANDEZ-FERNANDEZ Julie - Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
236095
essentie
Het recht op tegemoetkomingen aan personen met een handicap wordt toegekend aan personen die ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren