06.02.2009 BVR wijz. reglementering betr. het sociaal huurstelsel en de overdracht van onroerende goederen

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
236882
essentie

Dit besluit wijzigt de reglementering van het sociale huurstelsel. De wijzigingen betreffen de richtlijnen inzake de referentiehuren, de bovengrens van de huurprijs en de onderbezettingsvergoeding.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren