17.03.2009 KB wijz. KB 18.03.1999 betr. de medische hulpmiddelen

ondertekenaar
DE PADT Guido - Min. van Binnenlandse Zaken,
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
236967
essentie
Dit besluit zet de richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14.06.993 betreffende medische hulpmiddelen gewijzigd bij de richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad 05.09.2007 om. Daarnaast past het de lijst van de bepalingen van de wet 25.03.19 ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren