13.02.2009 BVR wijz. BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning, BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het BVR 14.12.2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de bodemsanering en de bodembescherming en het BVR 15.12.2006 betr. de ophaling en de verwerking van dierlijk afval

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
237138
essentie
Dit besluit beoogt onder meer de omzetting in de Vlaamse regelgeving van de Europese richtlijn over batterijen en accu's, de actualisering in het kader van de verordening over de overbrenging van afvalstoffen, verbeteringen na evaluatie van het instrument ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren