20.03.2009 Dec. houdende diverse bepalingen betr. het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ondertekenaar
HEEREN Veerle - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
237229
essentie

Dit decreet past de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) aan. Naast wetgevingstechnische aanpassingen regelt dit decreet ook een aantal meer fundamentele aspecten, waar een aangepaste regelgeving zich opdringt. Deze ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren