13.03.2009 Dec. houdende instemming met het raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend in Moeskroen op 30.09.2005

ondertekenaar
HEEREN Veerle - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
237494
essentie
Het raamakkoord tussen België en Frankrijk waarmee dit decreet instemming betuigt creërt een juridisch kader voor de organisatie van een grensoverschrijdend zorgaanbod in de grensregio. Het laat toe de verzorgingsinstellingen grensoverschrijdende overee ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren