03.04.2009 Dec. houdende interpretatie van art. 17 en wijz. art. 48 van het dec. 21.10.1997 betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
237552
essentie
Dit decreet vloeit voort uit een arrest van de Raad van State van 16.10.2008 (arrest nr. 187115). Het decreet schrijft voortaan voor de termijnen in het Natuurdecreet, enerzijds voor de afbakening van VEN-gebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk), anderzijds v ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren