19.03.2009 BBHR tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de projecten van gemeentelijke infrastructuren bestemd voor crèches - Begroting 2009

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
238129
essentie
Dit besluit verleent subsidies voor de projecten inzake gemeentelijke infrastructuren bestemd voor crèches. Het gaat om specifieke projecten voor de renovatie van crèches, voor de renovatie van gebouwen, voor de aankoop van gebouwen of terreinen, voor d ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren