23.09.1991 KB tot gelijkstelling van sommige categorieën van jonge werknemers met stagiairs voor het naleven van de bij art. 7 par. 1 KB nr. 230 21.12.1983 betr. de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces ingestelde verplichting

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
23831
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren