30.04.2009 Ordonnantie wijz. ordonnantie 17.07.2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
238353
essentie
Deze ordonnantie heeft als doel de gewestelijke solidariteitstoelage (GST) in de Brusselse Huisvestingscode vast te stellen op 75 % van het eventuele sociale tekort dat elke openbare vastgoedmaatschappij (OVM) voor het vorige jaar heeft opgelopen. ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren