14.05.2009 Ordonnantie houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 05.07.2006 betr. een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
238594
essentie
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gemachtigd tot uitvoering van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 05.07.2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking. Dit reglement ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren