24.04.2009 BVR wijz. BVR 03.06.2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
238749
essentie
Dit besluit wijzigt het hoofdstuk III van het BVR 03.05.2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. Dit hoofdstuk richt de Vlaamse ministeries en departementen op en deelt de agentschappen en strategische adviesraden per beleidsdo ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren