03.10.1991 MB houdende de voorwaarden tot erkenning van laboratoria belast met de officiële analyses inzake bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en de lozing van afvalwater in openbare riolen

ondertekenaar
DESIR Georges - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest,
inforumnummer
23878
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren