19.06.2009 Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
et al.
inforumnummer
239431
essentie
Deze wet voert een afzonderlijk stelsel in van RSZ-verminderingen voor arbeidsduurvermindering. Dit systeem heeft met het bestaande stelsel gemeen dat de betrokken werknemers als voltijdse werknemers blijven worden beschouwd. Deze wet voorziet in maatrege ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren