08.07.1991 Wet wijz. Wet 07.01.1958 betr. de fondsen voor bestaanszekerheid, aangaande de verjaring van de strafvordering

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
23951
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren