08.05.2009 Dec. betr. het Centraal Referentieadressenbestand [ CRAB-decreet ]

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
239562
essentie

Dit decreet richt een authentieke geografische gegevensbron voor het kaart-, gebouw- en adresgegeven, genoemd 'Centraal Referentieadressenbestand' (CRAB) op. Het heeft tot doel een juridisch, technisch en organisatorisch kader voor het CRAB te ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren