07.06.2009 KB tot uitvoering van art. 59sexies, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet 10.04.1971

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen,
inforumnummer
239769
essentie
De arbeidsongevallensector vereist een bijzonder financieringsmechanisme om de kosten van de welvaartsaanpassing van de arbeidsongevallenvergoedingen te dekken. Dit besluit draagt de opbrengst van de reserve zonder bepaalde aanwending overgedragen aan de ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren