15.05.2009 BVR houdende de uitvoering van het dec. 18.07.2008 betr. het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
239838
essentie
Dit besluit stelt de procedure vast voor de erkenning van authentieke gegevensbronnen en de vaststelling van de door de entiteiten van de Vlaamse administratie te raadplegen authentieke gegevensbronnen, beheerd door een externe overheid. Een centraal gege ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren