BBHR wijz. BBHR 15.12.2011 tot toekenning van een algemene subsidie van [...] aan de Brusselse gemeenten, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid van de jaren [...]

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
239925
essentie

In het kader van het preventie- en buurtbeleid worden er voor de jaren 2012, 2013 en 2014 aan 19 Brusselse gemeenten subsidies toegekend voor een totaalbedrag van 58435232,50 EUR, ten belope van de bedragen die vermeld worden in de bijgevoegde tabel.

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren