08.05.2009 Decreet houdende instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en het facultatief protocol bij het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, opgemaakt in New York op 13.12.2006

ondertekenaar
HEEREN Veerle - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
VAN BREMPT Kathleen - Vlaams Min. van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
240193
essentie
Het verdrag waarmee dit decreet instemming betuigt, wil ervoor zorgen dat personen met een handicap het volledige en gelijke genot hebben van alle mensenrechten. Het verdrag creëert geen nieuwe rechten vermits de rechten van personen met een handicap al ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren