05.06.2009 BVR wijz. BVR 10.07.2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
240974
essentie
Het BVR 10.07.2008 bepaalt de regels voor de opmaak, de actualisering, de financiering, de samenstelling en het gebruik van het register van de onbebouwde percelen. Dit besluit wordt aangepast ten gevolge van de goedkeuring van de Vlaamse Codex Ruimtelijk ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren