24.07.2009 BVR wijz. BVR 05.05.2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
inforumnummer
240975
essentie
Het BVR 05.05.2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester wordt aangepast ten gevolge van de goedkeuring van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het be ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren