21.08.2009 KB tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
241239
essentie
In de loop van het jaar 2009 wordt het saldo van de positieve inhaalbedragen, resulterend uit de herzieningen van de dienstjaren van financiering 1999 tot en met 2001, aan de ziekenhuizen uitgekeerd. Het bedrag van voornoemde betalingen is beperkt tot 926 ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren