05.06.2009 BVR wijz. BVR 17.11.1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten en van het BVR 14.05.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
241405
essentie
Dit besluit wijzigt het besluit tot bepaling van de algemene voorschriften voor instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Bedoeling is om de schriftelijke vergunningen en meldingen voor werken in dit kader duidelijker te omli ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren