09.11.2009 KB betr. veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betr. de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
242431
essentie
Dit besluit bepaalt de veterinairrechtelijke vereisten voor het in de handel brengen en voor de in- en doorvoer van aquacultuurdieren en van de producten die eruit zijn verkregen en de preventieve maatregelen bedoeld om het sensibiliserings- en het paraat ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren