18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 - Onderwijs - Secundair onderwijs (art. 4 - 5)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
242770
essentie
De definitieve berekening van de salarissen van het meesters-, vak-, en dienstpersoneel in het secundair onderwijs heeft aanleiding gegeven tot een aanpassing van de startbedragen voor 2009. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren