18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 - Onderwijs - Volwassenenonderwijs (art. 12 - 13)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
242776
essentie
Om te vermijden dat jaarlijks een decretale aanpassing vereist is om de exacte kostprijs van de goedgekeurde aanvragen voor het ondersteunen en stimuleren van de centra die opleidingen als gecombineerd onderwijs willen organiseren, te bepalen, wordt een g ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren